Παρασκευή 7 Μαρτίου 2008

Instance

And I was proud to
See
The essence of my dreams.
Embracing in celestial odors the waking anthers…
Tranquility and silence flourished.
Epiphany
Which always slips
Through fingers made of smoke.
The morning dew of your lips I gently licked.
And I was happy.
For a while…

27/01/03

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου